Na de operatie

Na iedere operatie is tijd nodig om bij te komen. De lengte van deze periode varieert per procedure en per persoon. Houd er rekening mee dat normale dagelijkse activiteiten in de dagen na de ingreep niet of slechts gedeeltelijk mogelijk zullen zijn. Uw arts zal deze verwachtingen tijdens de eerste afspraak met u bespreken.

Pijn medicatie

Het overgrote deel van de ingrepen heeft geen pijnlijke nasleep. Wanneer de anaesthesie uitwerkt kunt u wel enige pijn of ongemak ervaren. Wanneer de verwachting is dat uw ongemak zodanig is, zal uw arts uit voorzorg extra pijn medicatie voorschrijven. Wanneer dit toch niet voldoende blijkt te zijn vragen we u contact op te nemen met uw behandeld arts of onze paramedische staf.

Andere medicatie

Wanneer u medicatie als antistolling bent gestopt voor de procedure kunt u dit de tweede dag na de operatie weer herstarten. Maak het kenbaar aan uw arts wanneer u twijfels heeft over het gebruik van uw medicijnen.

Wondzorg

De nabehandeling van chirurgische wonden verschilt per procedure. Wanneer u besluit tot een ingreep ontvangt u de beschrijving met alle instructies specifiek voor die ingreep.

Roken

Roken beperkt de doorbloeding van de huid. Het zuurstofgehalte van het bloed dat door de huid stroomt is duidelijk verminderd wanneer u rookt, terwijl op de lange termijn roken vernauwing van de bloedvaten veroorzaakt. Het risico op een gestoorde wondgenezing na een chirurgische ingreep wordt daardoor aanzienlijk vergroot.

Als u rookt wordt u gevraagd twee weken voor de ingreep te stoppen met roken en dit vol te houden tot minstens 1 week na de ingreep.

Alcohol

Alcohol ontspant de bloedvaten waardoor ze verwijden. Dit resulteert in een vergrote kans op bloeduitstortingen en nabloedingen. Wij raden u daarom aan geen alcohol te drinken in de periode rondom uw ingreep.

Rust

Het lichaam vaart wel bij rust tijdens het genezingsproces. Activiteiten mag men langzaam uitbreiden op geleide van de pijn. Pijn is een gezond beschermingsmechanisme dat gerespecteerd dient te worden. Het is niet verstandig door een pijngrens heen te gaan.

Vragen? Afspraak maken? Bel ons op

+43 (0) 1 328 12 00