De ingreep | Borst lift

Een borst lift is een operatie waarbij allereerst de vorm van de borst hersteld wordt na een toename en vervolgens weer verlies aan volume, zoals bijvoorbeeld bij een zwangerschap. Als de huid van de borst niet krimpt als het volume eenmaal weer afneemt, dan leidt dit tot het uitzakken van de borst. De correctie van zulke verslapte borsten richt zich voornamelijk op het verwijderen van de overtollige huid, maar meestal wordt dit gecombineerd met het tegelijkertijd toevoegen van volume door het plaatsen van een prothese. Het relatieve nadeel van zo’n ingreep (de benodigde littekens) opent echter de mogelijkheid om een borst weer optimaal van vorm en volume the maken. De littekens worden zo gepland dat zij op onopvallende plaatsen liggen en vervagen met de tijd.

Waar wordt ik geopereerd?

De operatie wordt uitgevoerd in een van de privé klinieken van Wenen. Wanneer u een persoonlijke voorkeur heeft wordt hier uiteraard rekening mee gehouden.

Wat kan ik verwachten van de ingreep?

U ziet uw chirurg altijd voor de operatie waarbij hij de verschillende stappen zal uitleggen. Uw borsten zullen worden afgetekend en er worden foto’s genomen ter documentatie. De operatie vindt onder algehele narcose plaats en duurt ongeveer 90 minuten. Allereerst wordt de overtollige huid verwijderd. Indien er tevens een implantaat wordt ingebracht wordt er ruimte gecreëerd onder de klier of de spier van de borst, afhankelijk van de methode. De wond wordt vervolgens in lagen over het implantaat heen gesloten. Na de operatie dient u gedurende de eerste postoperatieve periode in het ziekenhuis te blijven. Eventuele drains worden verwijderd voordat u naar huis gaat.

Wat zijn de risico’s?

Bij een borstvergroting zijn de risico’s beperkt. Meest voorkomende complicaties zijn een nabloeding of een infectie (1-3%). Beide kunnen effectief worden behandeld wanneer zij vroegtijdig worden opgespoord. Er bestaat tevens het risico dat de gevoeligheid van uw tepel gestoord raakt, waarbij zowel een verminderd als een versterkt gevoel kan optreden. In de meeste gevallen verdwijnt deze gevoelsstoornis weer na verloop van tijd. Lange termijn complicaties bestaan met name uit de (steeds zeldzamer wordende) kapsel contracturen, waarvan de meesten voorbijgaand van aard zijn. In een enkel geval is het echter nog een aanleiding om middels een operatie het kapsel te moeten verwijderen.

Wat kan ik na de operatie verwachten?

Direct na de operatie zal met name het strakke gevoel van de gehele borstkas op de voorgrond staan. Uw huid zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe situatie en de initiële zwelling zal in een aantal dagen afnemen, waarna het strakke gevoel verminderd. U kunt een dag na de operatie al douchen, waarbij er echter aandacht moet zijn voor het douche-bestendige tape wat na de operatie uw wonden bedekt tot het postoperatieve consult na 1 week. De sport-BH die u van ons ontvangt dient u dag en nacht gedurende 6 weken na de operatie te dragen.

Hoe zien de littekens er uit?

De littekens bevinden zich rondom het tepelhof en van daaruit recht naar beneden tot de plooi onder de borst. Eventueel wordt het litteken verlengd in de plooi onder de borst. Littekens zijn normaal gesproken de eerste paar maanden wat roder van kleur. Dikte en kleur normaliseren echter na verloop van enkele maanden, waardoor de littekens minder zullen opvallen.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn leven weer op kan pakken?

De meeste vrouwen kunnen enkele dagen na de operatie lichte activiteiten weer oppakken, terwijl sommigen na een week al weer aan het werk kunnen (afhankelijk van de fysieke eisen van het werk). Realistisch duurt het ongeveer twee weken om weer aan het werk te kunnen. Sporten is weer mogelijk na gemiddeld 6 weken. Het beste kunt u naar uw lichaam luisteren; pijn moet u zien als teken van het lichaam om het wat rustiger aan te doen. In de maanden daarna verdwijnt langzaam de laatste zwelling, maar het zal waarschijnlijk nog langere tijd oncomfortabel zijn om op uw buik te liggen. Soms kunnen onverwachte bewegingen nog aanleiding zijn voor steken. Dit zal langzaam minder worden. De totale herstel periode duurt ongeveer 1 jaar.

Wat is goed om te weten over de lange termijn?

Borstvoeding:

Alhoewel de tepel vast blijft zitten aan de borstklier wordt deze tijdens de operatie wel verplaatst. Daarbij moet echter opgemerkt worden dat ook zonder borstlift niet elke vrouw gegarandeerd borstvoeding kan geven. Lichamelijke veranderingen over de tijd Een borstvergroting heeft als doel om de huidige vorm en volume van uw borsten te optimaliseren. Uw lichaam is echter constant onderhevig aan verandering op gebied van veroudering, leefstijl en variatie in gewicht. In de loop der tijd zullen vorm en volume dus langzaam weer veranderen.

Borstkanker:

Internationale studies hebben uitgewezen dat het gebruik van borstimplantaten geen verhoogd risico heeft op het optreden van borstkanker. Ook na een borstvergroting is het mogelijk om een het bevolkingsonderzoek voor borstkanker deel te nemen (mammografie). Voelbare implantaten De borstprothesen worden zo gekozen dat ze passen achter uw eigen de borstklier. Daarmee worden de prothesen dus zoveel mogelijk bedekt met borstklierweefsel. In bepaalde posities (bijvoorbeeld bij voorover bukken) kunnen prothesen echter soms voelbaar of zelfs zichtbaar zijn als de weefsellaag dun is. Bij uw eerste consult wordt dit risico bij u ingeschat en besproken. Om dit risico zo laag mogelijk te houden worden operatie techniek en implantaat keuze hierop afgestemd.
Klik hier om een afspraak te maken

Vragen? Afspraak maken? Bel ons op

+43 (0) 1 328 12 00