De ingreep | Carpal Tunnel Syndrome Release

Compressie van de zenuw die door de carpale tunnel loopt is het meest bekende en meest optredende zenuw compressie syndroom. De zenuw zorgt voor het gevoel van de duim en de naastliggende drie vingers. Wanneer er zwelling van deze zenuw optreedt, bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap, kan het gevoel wat verminderd worden en tevens pijnlijk worden. Dit verlies van functie kan erg confronterend en invaliderend zijn. Afhankelijk van de mate van klachten bestaat de behandeling uit het chirurgisch openen van de tunnel waar de zenuw doorheen loopt.

Het consult

Het consult is voornamelijk gericht op uw klachten. Uw medische geschiedenis zal worden besproken, met speciale aandacht voor uw handen. Uw chirurg zal dan een lichamelijk onderzoek van de hand uitvoeren. U krijgt een overzicht van de verschillende behandelopties, de voorkeursmethode, de risico’s en de mogelijke complicaties. In sommige gevallen is het van belang dat er een zenuwgeleidingsonderzoek wordt verricht om de mate van schade van de zenuw in te schatten.

Waar wordt ik geopereerd?

De operatie zal worden uitgevoerd in de volledig toegeruste operatiekamer van de Villa Radetzky.

Wat kan ik verwachten van de ingreep?

De operatie wordt uitgevoerd onder lokale verdoving en duurt ongeveer 30 minuten. Uw chirurg ziet u altijd voor de operatie en legt u de verschillende stappen uit. De procedure begint met het voorbereiden en afdekken van uw onderarm en hand. Uw pols wordt afgetekend en om bloedleegte van de hand te bewerkstelligen wordt uw hand omhoog gehouden en een strakke band om de arm opgeblazen. U wordt gewaarschuwd wanneer de verdovingsvloeistof wordt geïnjecteerd. Hoewel u geen pijn zult voelen, zult u beweging, druk en temperatuurverschillen blijven voelen. Uw chirurg zal gebruik maken van een klein elektrisch instrument om kleine bloedingen te stoppen. De wond wordt middels een hechting gesloten.

Wat zijn de risico’s?

Een carpaal tunnel operatie wordt als een laag-risico ingreep beschouwd. De meest voorkomende complicaties zijn postoperatieve bloeding, infectie, of litteken reacties. In sommige gevallen leidt dit tot een langere herstelperiode. Gelukkig komen deze complicaties echter maar zeldzaam voor. Hand therapie kan nodig zijn tijdens de herstelperiode.

Wat kan ik na de operatie verwachten?

U krijgt een verband om de hand gedurende 24 uur. Gedurende deze 24 uur wordt het aangeraden de hand regelmatig hoog te houden. Wanneer de pijnstilling uitwerkt kan er sprake zijn van licht ongemak. In de eerste dagen na de operatie zal er sprake zijn van zwelling en enige bewegingsbeperking. Dit zal echter langzaam aan verminderen en u wordt aangespoord uw hand normaal te gebruiken. De hechtingen zullen na 1 tot 2 weken worden verwijderd.

Hoe zien de littekens er uit?

Het litteken zal aan de binnenkant van de pols lopen van enkele centimeters voor de pols plooi lopend tot 2-3cm na de plooi. De eerste maanden zal het iets rood zijn, wat in de maanden daarna langzaam afneemt. Het duurt ongeveer een jaar voordat een litteken volledig tot rust is, hoewel zichtbaar, zal het dan niet meer op de voorgrond staan.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn leven weer op kan pakken?

De meeste mensen kunnen enkele dagen na de operatie lichte activiteiten weer oppakken. Na 1 tot 2 weken worden de hechtingen verwijderd tijdens uw afspraak in de Radetzky Villa. Vanaf dat moment mag u alles weer doen. Het beste kunt u echter naar uw lichaam luisteren; pijn moet u zien als teken van het lichaam het wat rustiger aan te doen.

Wat is goed om te weten over de lange termijn?

Het is erg ongebruikelijk dat de klachten terugkeren.
Klik hier om een afspraak te maken

Vragen? Afspraak maken? Bel ons op

+43 (0) 1 328 12 00