Voor de operatie

Het is een vrije keuze om een esthetische operatie te ondergaan. Dit betekent dat het risico van de ingreep zo klein mogelijk moet zijn. Uw chirurg zal zijn uiterste best doen dit risico zo veel mogelijk te beperken, maar u speelt daar zelf ook een belangrijke rol in.

Medicatie

Sommige medicijnen remmen de stolling van het bloed. Dit is niet alleen van belang bij de wondgenezing, maar kan dit ook een direct nadelig effect hebben tijdens de operatie. Medicatie als Aspirine, Brufen, Ibuprofen en Neurofen moeten daarom twee weken voor de operatie worden gestopt.

Neem contact op met uw behandeld plastisch chirurg als u twijfelt over de veiligheid van uw medicijnen in combinatie met uw ingreep.

Roken

Roken beperkt de doorbloeding van de huid. Het zuurstofgehalte van het bloed dat door de huid stroomt is duidelijk verminderd wanneer u rookt, terwijl op de lange termijn roken vernauwing van de bloedvaten veroorzaakt. Het risico op een gestoorde wondgenezing na een chirurgische ingreep wordt daardoor aanzienlijk vergroot.

Als u rookt wordt u gevraagd twee weken voor de ingreep te stoppen met roken en dit vol te houden tot minstens 1 week na de ingreep.

Alcohol

Alcohol ontspant de bloedvaten waardoor ze verwijden. Dit resulteert in een vergrote kans op bloeduitstortingen en nabloedingen. Wij raden u daarom aan geen alcohol te drinken in de periode rondom uw ingreep.

Gewicht

De risico’s van zowel onder- als overgewicht zijn steeds duidelijker geworden in de laatste jaren. Een slechter genezingsvermogen is er daar èèn van. De verhouding tussen uw gewicht en lengte, de zogenaamde ‘Body Mass Index’ (BMI) daarbij als leidraad gebruikt:

–          BMI <20:            Ondergewicht
–          BMI 20-25:        Normaal gewicht
–          BMI >25:            Overgewicht
–          BMI >30:            Obesitas

Zowel onder- als overgewicht kunnen serieuze gezondheidsproblemen veroorzaken en een negatief effect hebben op het resultaat van uw behandeling. Wij adviseren daarom ten zeerste te streven naar een BMI tussen de 20 en 30.

Dieet

Net zoals medicijnen staan sommige voedingssupplementen bekend om hun nadelige effecten rondom een operatie. Vitamine E bijvoorbeeld heeft een effect op de stolling van het bloed en moet dan ook vermeden worden rondom een operatie.

Te snel te veel gewicht verliezen kan de energie balans in het lichaam verstoren. Het is aan te raden om in de maanden voor de ingreep een stabiel gewicht na te streven.

Fysieke Fitheid

Fit zijn is altijd goed. Het natuurlijk herstel na uw ingreep zal hierdoor sneller en met minder risico op complicaties verlopen. Regelmatige beweging en gezond eten zullen een positief effect hebben op het genezingsproces.

Mentale Fitheid

Het is onverstandig uiterlijke kenmerken te veranderen als er sprake is van verhoogde stress in uw leven. Ingrijpende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een scheiding, hebben vaak invloed op de manier van denken en op het maken van beslissingen. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat u voor een ingreep kiest waar u normaal gesproken niet voor zou kiezen.

Het resultaat van esthetische chirurgie kan uw zelfbeeld danig veranderen. Meestal is dit een welkom voordeel van de ingreep, maar soms kan het ook leiden tot onverwachte hoge stress. Als iemand goed in z’n vel zit treden deze onnodige emoties meestal niet op.

Op de dag van de ingreep

Neem op de ochtend van de ingreep uw normale medicatie in met een kleine slok water, tenzij dit expliciet anders is afgesproken (zie de paragraaf over medicatie hierboven). Wanneer u twijfelt ten aanzien van de veiligheid van uw medicijnen in combinatie met uw ingreep vragen wij u dit voor de operatie aan te geven (het liefst al tijdens de eerste afspraak).

Wij vragen u zonder make up of lenzen naar de ingreep te komen. Zorg dat u na de ingreep door iemand wordt opgehaald, aangezien u na de ingreep niet zelf naar huis kan of mag rijden (u bent niet verzekerd als u dit doet). De eerste nacht na een sedatie of algehele anesthesie mag u niet alleen thuis slapen. Over het algemeen raden wij aan wat hulp in en rond het huis te organiseren tijdens de eerste dagen na de ingreep.

Vragen? Afspraak maken? Bel ons op

+43 (0) 1 328 12 00