Prijs Richtlijnen

Prijzen bij de Radetzky Villa zijn opgebouwd uit de volgende kosten:

1. Consult Kosten

Uw eerste consult zal worden benut om uw vraag en verwachtingen en uw medische geschiedenis te bespreken. Een lichamelijk onderzoek zal worden uitgevoerd. Op basis van deze uitkomsten zal de meest geschikte behandelingsoptie worden voorgesteld en alternatieve opties zullen worden besproken. Eventuele voordelen en risico’s worden besproken. De gekozen procedure wordt tot in detail met u besproken, uw verwachtingen met betrekking tot herstel, follow-up en resultaat zullen tevens worden belicht.

De consult prijs moet direct hierna worden betaald en kan met cash of bankoverschrijving worden betaald. Deze prijs is inclusief extra consulten met uw arts mocht u de behoefte hebben zaken verder te verduidelijken voor de operatie.

2. Chirurg Kosten

Esthetische procedures worden in het algemeen niet vergoed door uw verzekering. Een deel van de totale prijs voor uw behandeling is de prijs voor de operatie, dit is inclusief alle routine consulten en zorg voor en tot 1 jaar na de ingreep.

Voor de ingreep kunt het bedrag in cash of middels bankoverschrijving betalen. Wanneer het gaat om een lange procedure is het mogelijk dat we u vragen om een vooruitbetaling om uw voorkeursdatum en tijd te reserveren. Wanneer u binnen twee weken voor de ingreep afzegt zal er een gedeelte worden gefactureerd. Het eventueel claimen van het bedrag bij uw verzekering is uw eigen verantwoordelijkheid. Wanneer u twijfelt over uw dekking is het aan te bevelen uw verzekering voor de ingreep te benaderen.

3. Extra Kosten

Extra kosten kunnen bestaan uit consulten bij andere specialisten voor de ingreep, ziekenhuisverblijf of anesthesiologische zorg. Wanneer mogelijk worden deze kosten in de prijs begroot. De kosten van het ziekenhuisverblijf zijn afhankelijk van de benodigdheden rondom uw verblijf. Wanneer u de afspraak voor ingreep maakt wordt dit met u besproken, zodat dit duidelijk is voor uw ingreep.

Let op: in het geval van een medisch noodgeval of onverwachte behandelingen zal het ziekenhuis of haar staf de extra kosten toevoegen aan uw rekening.

Vragen? Afspraak maken? Bel ons op

+43 (0) 1 328 12 00